foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ełk ul. Sikorskiego 34
Tel.+48 607-631-471
biuro@oknageneral.pl

GENERAŁ SERWIS EŁK

PRODUKCJA OKIEN DRZWI PCV ALUMINIUMKLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ (dalej Rozporządzenie lub RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urbanowicz Wojciech Generał Serwis, z siedzibą w Ełku (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
–  listownie na adres: ul. Sikorskiego 34, 19-300 Ełk
–  przez e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

–  telefonicznie: +48 87 610 22 76

Inspektor ochrony danych osobowych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Natomiast wyznaczyliśmy osobę, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:
–  listownie na adres: ul Sikorskiego 34, 19-300 Ełk
–  przez e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy t.j.:

- przygotowania oferty dotyczącej pojazdów/usług, które mogą Cię zainteresować – na Twoje żądanie;

- sprzedaży towarów lub usług;

-rozpatrzenia wszelkich innych wniosków, jakie do nas prześlesz, odnośnie naszych produktów czy usług;

- zarządzania relacją umowną z klientem

wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, aby zapewnić ciągłość naszej działalności i zagwarantować zadowolenie naszych klientów, t.j.;

-wysyłania odpowiednich informacji do klientów o towarach i usługach (t.j. informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów, gwarancji, przypomnień o terminach przeglądów itd.);

- przedstawiania naszych produktów i oferowania naszych usługi (marketing).

- analizy poziomu sprzedaży, wydajności usług posprzedażowych i skuteczności kampanii reklamowych a także analiz rynku;

-zarządzania wnioskami reklamacyjnymi;

-przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta.

wynikających z przepisów prawa tj. :

- wypełnienia przez nas obowiązków prawnych
- ustalenia i dochodzenia roszczeń
Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania umowy. Po tym czasie  przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. W zakresie jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będziemy przechowywać dane do chwili wycofania przez Ciebie tej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W celu udoskonalania naszych produktów i usług, możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom wskazanym poniżej. Możesz mieć pewność, że podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu uzyskania zobowiązań od naszych partnerów, aby zapewniali oni taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jaki zapewniamy my.

Usługodawcy :

Udostępniamy informacje firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu. Przykładowo mogą to być usługi w zakresie hostingu stron internetowych, obsługi poczty elektronicznej, dostawcom usług i systemów IT, marketingu, sponsorowania loterii, konkursów i innych promocji, audytu, realizacji zamówień klienta, analizy danych, obsługi klienta, przeprowadzania badań klienta i ankiet satysfakcji, firmom kurierskim. Firmy świadczące te usługi mają obowiązek ochrony Twoich danych i mogą znajdować się w każdym miejscu, w którym działamy.

Inni odbiorcy :

Możemy udostępnić Twoje dane dla banków, instytucji kredytowych, ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów upoważnionych do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podpisanych umów

W związku z prawem i bezpieczeństewm :

Może być konieczne - na mocy prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych i / lub wniosków władz publicznych i rządowych abyśmy ujawnili Twoje dane osobowe. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zmuszeni, gdyż ujawnienie jest konieczne lub właściwe do celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym. Jeśli jest to prawnie dozwolone.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe domyślnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przy czym w szczególnych przypadkach dane mogą być przesyłane do krajów trzecich (poza EOG), gdy jest to konieczne do wykonania stosunku zobowiązaniowego, jest wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Zapewniamy w takim przypadku zgodność z określonym przepisami (m.in. RODO).

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
–  dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania
–  żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia
–  sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, gdy przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa
–  uzyskania z naszej strony interwencji ludzkiej w sprawie decyzji podejmowanej w sposób w pełni zautomatyzowany
–  przenoszenia Twoich danych, o ile będzie to technicznie możliwe, przy czym uprawnienie nie dotyczy danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawnie chronionych
–  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami – dane kontaktowe znajdują się w pkt 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody

W zakresie jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Taką zgodę możesz wycofać poprzez przekazanie oświadczenia w następujący sposób:
–  listownie na adres: ul. Sikorskiego 34, 19-300 Ełk
–  telefonicznie pod numerem: +48 87 610 22 76
–  na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązek podania danych osobowych

Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty, promocyjnym i marketingowym lub dokonania odwiedzi na zapytanie. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przedstawienia oferty, promocji i informacji marketingowej oraz odpowiedzi na zapytanie, które  kierujesz do Administratora.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych i polityka cookies

 

§ 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

1.       Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej administrator) jestUrbanowicz Wojciech Generał Serwis, ul. Sikorskiego 34, 19-300 Ełk

Administrator wprowadza Bezpieczeństwo danych osobowych i politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

„Użytkownik” to osoba odwiedzająca stronę internetowąhttp://oknageneral.pl/oraz jej podstrony, zwaną dalej „serwisem”.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

2.       Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Użytkownik korzystając z serwisu może w celu skontaktowania się z Administratorem wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronach Serwisu. W polach formularza wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu wynikającym z formularza, który wypełniłeś lub zamierzasz wypełnić.

Jeśli użytkownik wysyła do Administratora wiadomość bezpośrednio na adres e-mail lub wykonuje połączenie telefoniczne. To dane są przetwarzane w zakresie i celu związanym z żądaniem Użytkownika np. w celu odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane lub wykonania jakiejś czynności na polecenie Użytkownika.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Administratorem.

3.       Czy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu Administratora i jego usług, a także analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z serwisem oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej.

W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, wyrażona przez Użytkownika może zostać w każdej chwili odwołana. W przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4.       Dla kogo przekazujemy Twoje dane osobowe?

Dane Użytkowników nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów do tego upoważnionych. Administrator informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych Serwisu, podmioty zajmujące się administrowaniem strony oraz dostawcy narzędzi służących do analityki serwisu oraz wysyłania newsletterów. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.

5.       Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a)      W zakresie prowadzenia działań marketingowych przez Administratora do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celachmarketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Administratorem będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.  

c)       W zakresie analizy i statystki czy Użytkownik zapoznaje się z serwisem oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w tych celach.

1.       Jakie prawa Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownik ma prawo dostępu oraz przenoszenia swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia.

Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, w przypadku niepodania danych Administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na zadane pytanie lub wykonać czynności poleconej przez Użytkownika.

W celu skorzystanie z praw Użytkownik powinien wysłać wiadomość pod adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 2. Polityka cookies

 

Serwis tak, jak każda inna strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do:

Monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywanie wybranej wersji językowej.

Do celów statystycznych, w szczególności umożliwienia analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu, korzystając z narzędzi Google Analytics, Google Tag Manager, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.

Pliki cookies stosowane są, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Urbanowicz Wojciech Generał Serwis, w celu optymalizacji działań.

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane dla Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Na stronie Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:

 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu

 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie ustawienia: Funkcji przeglądarki internetowej, funkcji w ramach systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika lub zainstalowania zewnętrznych programów służących do tego celu.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje jak usunąć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

·         Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

·         Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

·         Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

·         Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

·         Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Zamiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Podobne skutki może spowodować wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

W przypadku pytań dotyczących Polityki prosimy o kierowanie ich na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Firma "General Okna" oferuje technologię okienną zintegrowaną z modelem współczesnego funkcjonowania. Slogan firmy "okna ludzi otwartych" w pełni oddaje misję tworzenia nowoczesnej stolarki okiennej - zintegrowanej z potrzebami współczesnego nabywcy. Obecnie funkcji okna nie należy zamykać tylko do norm wykonania, które spełniamy  - ale także, a może przede wszystkim zadbać o ich walor użyteczności i oddziaływania mentalnego. 

Serwis. Perfekcja na telefon 

Wieloletnie doświadczenie w procesie produkcji i montażu okien - gwarantuje dobry serwis. Nasze "Okna Genral" wykonane są ze szczególnym pietyzmem - ciągle jednak podnosimy standard naszych usług wprowadzając  korekty wynikające z norm. Na skutek nieprawidłowego użytkowanie może dojść do uszkodzeń lub mikro przesunięć. Zawsze śpieszymy z pomocą,  by podnoście standard funkcjonowania naszych klientów. 

Serwis okien. Serwis drzwi

Jesteśmy otwarci, także na dokonywanie napraw  stolarki nie będącej efektem naszej produkcji. Chcemy wykorzystywać nasze atuty - zawsze gdy zachodzi taka potrzeba. Pamiętajmy, że nawet najlepszy produkt może się zepsuć poprzez niewłaściwą obsługę, brak konserwacji czy nieprawidłowy montaż. We wszystkich tych problemach z przyjemnością postaramy się nieść Państwu pomoc. To tylko niektóre ze świadczonych przez naszą firmą usług. Jesteśmy przygotowani również do nietypowych zleceń. Mamy nadzieję, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie i pozwoli na podjęcie współpracy w zakresie obsługi  technicznej należącej do Państwa stolarki okiennej i drzwiowej. 

Firma  "Generał Serwis" 

świadczy usługi serwisowe związane z  naprawą, regulacją i konserwacją okien oraz drzwi z PCV i aluminium:  regulację, konserwację i wymianę okuć, wymianę szyb zespolonych, wymianę uszczelek montaż nawiewników różnego typu (polecany montażu elementów wentylacji higrosterowanej typu aeoreco,  montaż funkcji dodatkowych Podejmiemy się: montażu okien i drzwi PCV i ALU oraz kontroli prawidłowości ich montażu, modernizacji okien, naprawy stolarki po włamaniu.

Wieloletnie doświadczenie w procesie montażu okien - jest gwarancją pełnego wykorzystania wszystkich użyteczności okna. Prawidłowe wykorzystanie wszystkich funkcji stolarki jest nieodzownie związane z perfekcją montażu. Na każdym etapie wskazana jest czujność wykwalifikowanych ekip montażowych. Zakup stolarki w "Okna General" jest gwarancją prawidłowego wykonania i montażu zapewniającego wszystkie cechy okna - służebne wobec współczesnego człowieka. 

Serwis. Perfekcja na telefon 

Wieloletnie doświadczenie w procesie produkcji i montażu okien - gwarantuje dobry reswis. Nasze "Okna Genral" wykonane są ze szczególnym pietyzmem - ciągle jednak podnosimy standard naszych usług wprowadzając  korekty wynikające z norm. Na skutek nieprawidłowego użytkowanie może dojść do uszkodzeń lub mikro przesunięć. Zawsze śpieszymy z pomocą,  by podnosić standard funkcjonowania naszych klientów. 

Serwis okien. Serwis drzwi

Jesteśmy otwarci, także na dokonywanie napraw  stolarki nie będącej efektem naszej produkcji. Chcemy wykorzystywać nasze atuty - zawsze gdy zachodzi taka potrzeba.  

Pamiętajmy, że nawet najlepszy produkt może się zepsuć poprzez niewłaściwą obsługę, brak konserwacji czy nieprawidłowy montaż. We wszystkich tych problemach z przyjemnością postaramy się nieść Państwu pomoc. 

Firma  "Generał Serwis" świadczy usługi serwisowe związane z  naprawą, regulacją i konserwacją okien oraz drzwi z PCV i aluminium: wymiana okuć wymiana szyb zespolonych, wymiana uszczelek montaż nawiewników różnego typu(polecany montaż elementów wentylacji higrosterowanej typu aereco), montaż funkcji dodatkowych.

 Podejmiemy się: montażu okien i drzwi PCV i ALU oraz kontroli prawidłowości ich montażu, modernizacji okien, naprawy stolarki po włamaniu. 

To tylko niektóre ze świadczonych przez naszą firmą usług. Jesteśmy przygotowani również do nietypowych zleceń. Mamy nadzieję, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie i pozwoli na podjęcie współpracy w zakresie obsługi  technicznej należącej do Państwa stolarki okiennej i drzwiowej.

Inwestycja w Giżycku

Inwestycja w Niemczech

  • bigtor444.png
  • bojar.png
  • ponzio.png
  • wddmwx.png
  • wital.png
  • z2.png
  • z3.png
  • z4.png
  • z5.png